تاج گل خیریه سفارش تلفنی
متقاضیان گرامی میتوانند تاج گل مورد نظر خودرا غیر حضوری، بصورت تلفنی سفارش دهند و وجه آنرا از طریق کارت بانک، موبایل بانک، اینترنت بانک و یا حضوری به حساب ذیل واریز نمایند.

تاج گل در اسرع وقت توسط مؤسسه خیریه، به آدرس مورد نظر در دو نوبت جهت استفاده در دو مراسم ترحیم و هفتم ارسال خواهد شد

ساعت کار ویژه سفارش تلفنی : از7 الی 23 تماس با همراه : 09130894577 و 09363444827

تماس در ساعت اداری : 32303238-031 و 32305565-031 ساعت کار دفتر : از 8 الی 14